Planning Q4 2023 en Q1 2024

openbaar lichaam bonaire

Openbaar Lichaam Bonaire (OLB)

Voorbereidingen m.b.t. diverse koppelingen met het zaaksysteem JOIN zaak en document (JZD).

Ondersteuning functioneel beheerders zaaksysteem 

dji 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Vanaf april 2023 mag zaaksysteem JOIN ingezet worden als ondersteuning voor de interne bedrijfsprocessen grief-, beklag- en  beroepszaken en schorsingsverzoeken. Mijn taak in het project: intake gesprekken en prestaties verzorgen bij elke penitentaire inrichting, justitiële complex en detentie centrum in Nederland om deze applicatie in te zetten voor deze processen. Daarnaast workshops organiseren voor het gebruik van de applicatie.

Regulier: Projectondersteuning voor uitrol zaakgericht werken PI-breed voor interne bedrijfsvoering processen. 


dji

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Herinrichting workflowmanagement voor afdeling:

Gezondheidszorg Individuele Medische Advisering (GZ IMA)

Inrichting Neuroloket (PBC)

Regulier: ondersteuning aan beide functioneel beheerders

 

 ban

Bestuursacademy Nederland (BAN)

Training functioneel beheer binnen de overheid

Gemeente: Deurne

Locatie: Gemeentehuis Deurne

Data:22 februari en 21 maart 2024