Acceptatiecriteria

Acceptatiecriteria, een meetinstrument voor zowel gebruiker als de functioneel beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigd informatiesystemen nog voldoen aan de afgesproken eisen voor functionaliteit, kwaliteit en beheer. Het zijn condities die voorzien zijn van meetvoorschriften waaraan nieuwe of gewijzigde informatiesystemen moeten voldoen om in productie te worden genomen. Het is een doel voor het veiligstellen van  doelstellingen van de bedrijfs- en beheerprocessen.  

Ik maak het maar al te vaak mee dat ik in projecten te maken krijg met software releases. Kan een major release zijn waarbij een update wordt uitgebracht van nieuwe functionaliteiten of wijzigingen maar kan ook bugfixes bevatten. Of een minor release die vaak alleen een update bevat met bugfixes en kleine verbeteringen. Ik vraag dan gelijk naar een testplan met acceptatiecriteria. Te vaak krijg ik het antwoord: "dat hebben we nog niet, is wel ons plan om hier binnenkort aan te beginnen". In de meeste gevallen is er wel een acceptatie omgeving beschikbaar maar zonder concrete en bruikbare acceptatiecriteria of een testplan om de gereedstaande software releases te testen. En ... is er genoeg capaciteit aanwezig om deze acceptatie omgeving 'look-a-like' te houden aan de productie omgeving zodat er ook getest kan worden met vergelijkbare use casussen.

Acceptatiecriteria opstellen is niet alleen de taak van functioneel beheerder, al wordt dat wel vaak zo bezien.Het is een uitdaging die een integrale benadering vereist, waarbij belanghebbenden vanuit het business-, beheer-, ontwikkel-, en testperspectief bij moeten worden betrokken. Je zou toch verwachten dat alleen al gezien de financiële risico's van software releases de acceptatie van ICT-producten en ICT diensten altijd geschiedt volgens uitgekristalliseerde procedures. Ik heb de afgelopen jaren te vaak meegemaakt dat dit niet zo is.

Bedenk dat de acceptatie van een informatiesysteem alleen succesvol kan plaatsvinden als er een goede samenwerking tussen klant (gebruikersorganisatie), zowel externe als interne leverancier(s) en de beheer organisatie (technisch-, applicatie- en functioneel beheer) is.

Ik biedt mijn diensten aan om beheerorganisaties te ondersteunen bij de het opzetten of verbeteren van de acceptatiecriteria voor het operationele acceptatietest (OAT)-plan. Dit om de acceptatie van de ICT-producten of ICT-densten effectiever en efficiënter uit te voeren. 

 

 

Meer weten over de ondersteuning die ik kan aanbieden bij het opstellen van acceptatiecriteria en testplannen? Neem contact op via het contactformulier